« Úvod | Osvětim... »

článek od vnitřní bohyně mi ujasnil to co se se mnou děje... úžasné...

Energie na červen 201002.06.2010 23:38


Červen je měsícem velkých změn. Přináší možnost sjednocení na všech
úrovních. Jak nahoře, tak dole. Umožní smíření a vyrovnání polarit.
U mnohých dojde k velkým kvantovým skokům vědomí a jejich životy se
zcela promění. Přináší také možnost pochopit a poznat naše „stíny“,
podívat se zblízka a vyléčit naše „Achillovy paty“- tedy místa, kde
jsme zranitelní. Naše slabá místa se nejčastěji objevují v souvislosti
se vztahy. Toto téma, které již nějakou dobu běží, se v červnu ještě
zvýrazní a zesílí. Právě teď je čas vyléčit a uzdravit ty části v
sobě, které ještě setrvávaly ve starých vibracích závislosti na
vztazích a strachů z nedostatku lásky. Pokud tedy objevíme, jaké
vztahy nám ještě zrcadlí naše zranitelná místa, je dobré odpouštěním
(i propouštěním) tyto součásti našich životů přetransformovat. Láska k
druhým lidem může znamenat i to, že jim dáme svobodu jít svou cestou a
dopřejeme jim poučení se z jejich vlastních chyb. To, že někoho
milujeme, neznamená, že s ním musíme snášet „dobré i zlé“ za každou cenu.
Měli bychom vytvářet a rozvíjet vztahy podporující a vzájemně se
inspirující. Boj o moc a manipulace patří již minulosti a ve vztazích
budovaných na úrovni Nové Země nemají místo. Během června se tedy můžeme
blíže podívat na ty naše části, které ještě přitahují do našich životů
vztahy založené na nízkovibračních energiích. Pochopení nám umožní naši
vnitřní proměnu a vyléčení těchto částí v sobě.
Téma vztahů a našich rozhodnutí týkajících se vztahů bude tedy
prostupovat celým červnem. Mimo jiné se jedná také o znovunalezení a
obnovení důvěry žen vůči mužům – jako ochráncům života a nositelům
celistvé mužské energie a jejich schopnosti přijmout tuto úlohu.
Červnové energie by měly usnadnit vzájemnou komunikaci a přinést v mnoha
směrech vyjasnění.
Úplňkové energie 28. 5. byly velmi výrazné a vynesly nás na další
stupeň. Následně ještě u mnoha lidí tento posun vyvolal rozsáhlé
čištění centra vůle (5. čakry) – což se v mnoha případech
mohlo projevit jako bolesti v krku, angíny či nemoci horních cest
dýchacích. Tato očista mohla přinést vzájemné vyjasňování našich
pozic a postojů ve vztazích. Mnohé, co bylo až doposud nevyřčeno se nyní
dostalo na povrch. Situace nás vedou k tomu, abychom pročistili a
posílili naši vzájemnou komunikaci, abychom se učili vyjadřovat svoje
skutečné pocity. Zároveň nám to přináší možnost naučit se naslouchání
názorům těch druhých, aniž bychom si jejich slova brali osobně.
Nemusíme s nimi souhlasit, ani se řídit jejich názorem a už vůbec ne
nechat se jimi manipulovat. Ale můžeme si vzájemně dát prostor k
vyjádření a respektovat pohled jiných i přesto, že je odlišný od
našeho. Vztahy jsou a zůstanou i nadále naší velkou učební látkou.
Konec května už také naznačil období výrazných červnových proměn.
Objevily se náhlé změny, nečekané a neobvyklé situace, které nás učí
větší flexibilitě. Děje se toho opravdu hodně a v rychlých časových sledech.
V mnoha případech není jiná možnost než spoléhat se při rozhodování na
intuici a srdce, protože naše staré a dosud ještě „nepřevzorované“
myšlení není schopno objevit vyhovující řešení. Je třeba si stále
připomínat a uvědomovat, jak je důležité zůstat v klidu, ve spojení
se svou Duší a nenechat se strhnout ke starým strachům a jiným
neharmonickým pocitům.
Červen je měsícem, který bude podporovat smíření a sloučení polarit,
ženského a mužského principu uvnitř nás i v našich vztazích. Přinese
téma spolupráce mužské a ženské energie, důvěry a propojení na více
úrovních.
Červnové energie přinesou nový úsvit do našich životů. Umožní nám
nechat již za sebou staré problémy a vydat se cestami, které osvítí
nový příliv světla. Jako když se slunce prodírá mraky a jeho paprsky
prosvětlí i ta nejtemnější zákoutí. Před mnohými se během června otevřou jejich
nové životní úkoly, objeví se nové směry. Červnové energie také v
zesílené míře aktivují další jedince druhé vlny vzestupu – nejvíce
v období mezi Novoluním a Slunovratem.
Novoluní 12. 6. otevře energetickou bránu vedoucí nás k nadcházejícímu
letnímu Slunovratu 21. 6. Od Novoluní do Slunovratu se každým dnem
bude zvyšovat příliv světla a vysokovibračních energií a těchto deset dní
můžeme stoupat na pomyslném schodišti energie vždy o jeden stupeň
výš. Povšimněte si energetické brány a mistrovského aktivačního kódu 12 : 21.
To jsou čísla, která mnozí z nás poslední roky opakovaně vidí.Tento mistrovský
kód souvisí s procesem vzestupu a aktivuje mimo jiné i
dvanáct vláken DNA. Mnozí vnímají v poslední době zrychlené přeskupení
a přeměnu našeho Bytí. Tento proces trvá již delší dobu, v posledních
měsících je však velmi intenzivní.
21. 6. – Energetická brána letního Slunovratu přináší opravdu velké
změny na všech úrovních. Slunce se na tři dny zdánlivě zastaví a poté
co se znovu dá do pohybu, bude vše jinak. Letošní Slunovrat přináší velmi
silné a mimořádně výrazné energie. Tyto vysokovibrační energie
přicházející z Galaktického středu vytvoří a otevřou most k
energiím zimního Slunovratu 21. 12. Tímto mostem je propojeno dvanáct
bran světla, které budou postupně během roku otevírány. Na tyto měsíce
a náročné změny a posuny se nejlépe můžeme připravit spoluprací a
propojením s Matkou Zemí. Napojením a ukotvením do jejího středu – na
krystal Země, který má nyní velmi vysoké a léčivé vibrace. Naše spojení
s tímto krystalem umožní lépe přijímat přicházející energie vyšších vibrací z Vesmíru.
Propojení s Matkou Zemí a naše práce a léčení energeticky významných
míst planety je také naším velmi významným úkolem v měsíci červnu.
Mnoho míst, která kdysi sloužila jako energeticky významné body a
tvořila sítě, bylo v minulosti poškozeno. Poslední roky se znovu
tato posvátná místa opět aktivují a obnovují. Kolem letního Slunovratu
bude sama planeta Země napomáhat obnově a aktivaci dalších
energetických míst. Je důležité pobývat touto dobou co nejvíce v přírodě, propojit
se s Matkou Zemí skrze srdeční čakry. Toto vzájemné propojení je oboustranně
vysoce léčivé a napomůže procesu vzestupu celého lidstva. Můžeme
takto pracovat sami, ale ještě lépe ve skupinách spřízněných duší. Pobyt v
těchto dnech v přírodě nám také umožní pozorovat nezvyklé jevy a
úkazy na nebi, které se v době kolem Slunovratu budou ve větší míře
objevovat. Zůstaňte vnímaví a dívejte se i srdcem.
Úplněk 26. 6. s částečným zatměním Měsíce přinese ještě téma řešení
našich materiálních potřeb a fyzického zázemí. Mnohým se možná opět
vrátí nedořešené rozpory mezi cestou Duše a materiálním světem. Toto
téma se objevilo i během úplňku v dubnu, tentokrát jsou energie
příznivé k tomu, aby cesta Duše zvítězila nad hmotou. Což v
energiích Nové Země znamená tvořit v radosti a nadšení pod vedením srdce
a toto tvoření by mělo být i zdrojem našich příjmů a přinášet finanční zabezpečení.
Přeji nám všem průchod červnovými energiemi s co největší lehkostí.
Pokud něco nebudete moci ustát – klidně si lehněte. Třeba na zem do
trávy, nechte se konejšit a houpat v náruči Matky Země. Vnímejte její
dech, její vůni, čerpejte sílu z jejího středu. Z její bezpečné náruče
se nám otevírá pohled do Vesmíru, třeba do hvězdné slunovratové noci
plné tajemství a příslibů. Sáhněte si pro svoji hvězdu naděje, sneste si
Nebe na Zem. Vytvořte si ho uvnitř v sobě a pak i kolem sebe. A také pro
druhé. Teď je ten správný čas splnit si své sny…

Přeji krásné červnové dny a noci naplněné láskou a radostí.
Z břehů Nové Země zdraví Mirka
Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může
být dále kopírován a šířen v nezkrácené a neupravené podobě, jen
pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.


09.06.2010 12:49 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se