« Úvod | Osvětim... »

Runy výklad

Ansuz (vědění; Ódin)
– jak v dané chvíli situace vypadá
Nacházíš se v období inspirace, moudrosti a extáze. Nech se vést svým vnitřním rádcem.

Osvobozuješ se z pout pomocí duchovních sil. Oceň své klady - svůj intelekt, moudrost, upřímnost, inspiraci, schopnost vyjadřování… Můžeš se tím zbavit psychických i fyzických bloků.

Pamatuj, že při osvobozování se, nepomůže fyzická síla, ale myšlení, moudré jednání a síla slova.

Varování:

Pozor na faleš, neupřímnost, zradu, vměšování se, nebo zlomyslnou radu zvenčí.

Základní význam:

Povýšení, vedení, přínos informací, pečlivé plánování, božská moudrost.Pozice 2: Sowilo (slunce)
– minulost-co zapříčinilo současný stav záležitosti
Úspěch je zaručen, jak by byl předem zapsán pro tebe ve hvězdách. Může ti do života vstoupit zcela nečekaně. Raduj se z něj a poděkuj přírodě i vesmíru.

Rada nad zlato:

Naděje na dosažení cíle jsou obrovské. Vytrvej v úsilí i kdyby se vyskytli překážky!

Varování:

Symbolem této runy je blesk, před jehož úderem je třeba se chránit, i když je jasné počasí. Pamatuj, že úspěch i porážka stojí vedle sebe. Jednej v harmonii s přírodou a vesmírem.

Dávej si pozor namyšlenost, samolibost, marnivost, nevděčnost, slabošství!

Základní význam:

Úspěch, léčení, dosažení cíle, vítězství, sláva, ochrana, využití božské energie, nalezení správné cesty, nová rozhodnutí vedoucí k úspěchu.

Pozice 3: Othala (majetek)
– jak se situace vyvine do budoucna
Ten kdo vlastní půdu zděděnou po předcích, je svobodný člověk. Má místo, ze kterého může volně odcházet a znovu se do něj vracet. Tvé sepjetí s domovem ti radí jej udržovat, abys jej mohl/a předat dál svým potomkům.

Nacházíš štěstí, dosahuješ cíle. Domácí pohoda, můžeš v klidu užívat výsledků své práce.

Je možné, že se přibližuje rozhodné období tvého života. Můžeš získat materiální blahobyt, nebo nabýt pozemkové vlastnictví. Svou situaci důkladně promysli a nejednej ve spěchu.

Varování:

Tím, že nebudeš tolerantní a otevřený k tomu, co je cizí, můžeš znehodnotit své dobré a přínosné výchozí postavení. Nebuď úzkoprsý ve vztahu k všemu, co by ti mohlo přinést změnu.

Základní význam:

Výstavba domu, myšlení, či víry; celkový blahobyt, štěstí, vlast, rodina, bezpečí, dědictví, rozhodnutí.

Pozice 4: Fehu (bohatství)
– základy charakteru tazatele
Máš před sebou období velké tvůrčí energie. Přichází hojnost, úroda, něco nového může vzniknout. Tvé záměry, plány a předsevzetí jsou skvělé. Pokračuj, co jsi započal/a a nevzdávej se!

Jestliže hledáš radu nebo se potřebuješ rozhodnout, můžeš očekávat, že to přinese materiální úspěch. Úspěch materiální ale můžeš přetvořit i v úspěch duchovní.

Varování:

Pozor na pochybnosti, překážky, obavy a strachy.

Základní význam:
Peníze, bohatství, smysl pro hodnoty, ego, karma, posílání energie.


Pozice 5: Jera (sklizeň)
– přičiny těžkostí a potíží
V tvém životě nastává vhodný okamžik něco nového podniknout. Práce je dokončena, sklízíš to, co jsi zasel/a před časem. Úroda bude bohatá. Do tvého života přichází plodnost, produktivita a vývoj novým směrem.

Po sklizni je třeba ale začít znovu pracovat. Promysli si nový cíl a směle k němu vykroč ve vhodné chvíli. Život nelze zastavit, pokaždé něco končí a nové začíná.

Varování:

Pamatuj, zasadíš-li bolest, jednou ji sklidíš. Je možné, že bude nutné obětovat city.

Základní význam:

Zlepšení fyzického stavu, situace; nový domov, renovace, nová práce, nový vztah, přiblížení se duchovním cílům, sklizeň, svatba.


--------------------------------------------------------------------------------

Pozice 6: Raidho (jízda, cesta)
– nejlepší aktuální řešení
Cesta k cíli je otevřena. Nyní nadchází správný okamžik - ať již jde o začátek nového projektu, cílené práce nebo vnesení jasna a pořádku do záležitosti, kterou jsi dlouho odkládal/a. Neotálej a vydej se na cestu!

Svou situaci nejlépe zvládneš činem, zaposlouchání se do svého nitra a silou vůle. Jediná věc, na kterou musíš dávat pozor, je hlas vlastního svědomí.

Zaposlouchej se do hlasu přírody. Poznej její rytmus i rytmus svého vlastního Já a nastane správná chvíle pro čin.

Varování:

Jestliže budeš konat proti vlastnímu svědomí, čeká tě porážka!

Základní význam:

Cestování pokrok, doprava, změna v myšlenkových pochodech, nová duchovní cesta.15.07.2011 10:07 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se